Projecten

Het CIV Food Noord neemt deel aan projecten en voert activiteiten uit waarvan hieronder een aantal zijn benoemd.

Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties (Vervolg op slagvaardig MBO)

Voor de ontwikkelingen in wendbaar vakmanschap is er een projectsite: www.wvlo.nl  Alle laatste informatie is daar verzameld.

Slagvaardig MBO was een initiatief waarin bedrijven, samen opleider MBO Life Sciences en TNO een innovatieagenda opstellen, gericht op het in ontwikkeling brengen van (productie)medewerkers. De eerste fase, het opstellen van de innovatieagenda is onlangs afgerond en de tweede fase wordt gestart. Aan de eerste fase hebben 9 bedrijven deelgenomen. De agenda is gemaakt. Tijdens een mini conferentie op 24 oktober is deze gepresenteerd. Aanwezige bedrijven hebben aangegeven dat een vervolg in fase 2 wenselijk is en grote kansen biedt.
Deze tweede fase heeft zich ontwikkeld tot een groter plan dat naast de ontwikkeling van medewerkers zich ook richt op de ontwikkeling van lerende organisaties, initieel opleidingen en zij-instromers.
Lees meer…..
linkicon Ga naar projectpagina Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties
linkicon Ga naar projectpagina voor slagvaardig MBO (de voorloper)

Cross-over Food en procestechniek

Op 15 september 2016 hebben Nordwin College en Friesland College, vanuit de samenwerking mbo Life Sciences, een aanvraag ingediend voor een cross-overkwalificatie voor medewerkers in de voedingsindustrie die werken met sterk geautomatiseerde productieprocessen. De uitvoering van deze cross-over wordt, indien toegekend, aangestuurd vanuit het CIV Food Noord. Lees verder

Food Application Centre of Technology (FACT)

Het Food Application Centre of Technology biedt voorzieningen voor toegepast onderzoek in de Food Sector. Er kunnen vraagstukken worden opgelost op het gebied van voedingsmiddelentechnologie, maar er kan ook gewerkt worden aan optimalisatie van procesmodellen, het werken met sensoren en voor de Food specifieke automatisering. Met name in het proces-technische deel heeft het MBO en dus ook het CIV een belang. De plannen richten zich op het bouwen van een automatiseringsstraat, gericht op het ontwikkelen van nieuwe gewenste competenties en inzicht op het “proces achter het proces”, zoals benoemd wordt in het initiatief Wendbaar vakmanschap.

Bronnenbank

Het CIV Food Noord levert input voor de ontwikkeling en vulling van de in ontwikkeling zijnde bronnenbank Food en Feed. Materiaal voor studenten, maar ook voor de professionalisering van docenten op het gebied van zuiveltechnologie en microbiologie. De specifieke bronnen waarmee het CIV een bijdrage levert worden in 2017 verzameld op deze site. In het voorjaar van 2017 is de ontwikkeling de bronnenbank samengevoegd met het initiatief Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties.
Lees meer…

Community of practice

Het plan was om in de eerste helft van 2017 een digitale community of practice in te richten op de site van het CIV Food Noord. Door de samenvoeging van de projecten bronnenbank en Wendbaar vakmanschap wordt een grotere community gestart. Lees meer….

Wervingsactiviteiten

Het CIV Food Noord voert een aantal wervingsactiviteiten uit, zoals het presenteren van bedrijven op open dagen, het houden van speed dates tussen VMBO-ers en bedrijven, deelname aan de evenementen Dare Dairy en Futureproef.