Over CIV Food Noord

Het CIV Food Noord is een onderdeel (meetingpoint) van het  CIV Agri Food. Het richt zich op alle branches binnen de Food-industrie, maar heeft landelijk de zuivel als specialisme. Verder is de verbinding (cross-over) van voedingstechnologie met procestechniek een belangrijke topic.

logopbt3Centra voor innovatief vakmanschap (CIV’s) zijn ontstaan vanuit de topsectoren. Uitgevoerd door het Platform Betatechniek, zijn landelijk CIV’s toegekend met als doel een bijdrage te leveren aan de kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het Human Capital op het niveau van het MBO.

logombolsHet CIV Food Noord is geïnitieerd door de opleidingen MBO Life Sciences in Leeuwarden. Een samenwerking van ROC Friesland College en AOC Nordwin College, die is ontstaan vanuit de behoefte van bedrijven aan cross-overs zoals die tussen procestechniek en levensmiddelentechnologie. MBO Life Sciences verzorgt reguliere opleidingen BOL (volle tijd) en BBL (deeltijd) in de branches Food, Water, Milieu, Procestechniek, Laboratorium. Daarnaast is er een ruim aanbod van bedrijfsopleidingen, waarbij cross-overs kunnen worden gemaakt tussen alle vakgebieden. MBO Life Sciences is ook initiator van het CIV Water, onderdeel van de Watercampus Leeuwarden.

Het CIV Food Noord is gestart in 2013, in een periode waarin in Leeuwarden andere belangrijke initiatieven het licht zagen, zoals de Dutch Dairy Chain, een project in Noord Nederland, waarin bedrijven, overheden en onderwijs van MBO tot WO, onder anderen samen werken aan een doorlopende leerlijn en kwalitatieve upgrading van de opleidingen in de totale zuivelketen. Daar de doelstellingen van CIV Food Noord en de Dutch Dairy Chain grotendeels samenvallen, zijn bedrijven en instellingen vaak vanuit de samenwerking benaderd.
In dezelfde periode startte het overleg HCA Food Noord. Een platform voor HRM van Food-bedrijven, onderwijs en overheidsinstanties, aangestuurd vanuit de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) dat eens per kwartaal bijeenkomt. Een van de initiatieven uit dit gremium is het transfercentrum in oprichting, een platform voor het delen van innovaties en ontwikkelingen, vooral met als doel het mogelijk maken van individuele trajecten van werk naar werk, om zo Human Capital voor de branche te behouden en individuele ontplooiing van medewerkers te kunnen faciliteren.
Het CIV Food Noord vertegenwoordigt, samen met MBO Life Sciences, het MBO onderwijs in deze en vele andere initiatieven.

CIV Food Noord richt zich op de ontwikkelingen die nodig zijn om de personele bezetting op MBO niveau in de Foodbedrijven, nu en in de toekomst, op excellent niveau te krijgen en te houden. Waarbij de I van innovatief staat voor een goed kennisniveau, dat nodig is om ontwikkelingen te kunnen volgen, maar zeker ook voor een innovatieve basishouding. Een attitude waarbij de medewerker op MBO niveau regie neemt op zijn of inst-tnohaar eigen ontwikkelen, het eigen netwerken kan benutten, nieuwsgierig is naar verbeteringen, gemotiveerd is en vertrouwen heeft in eigen kunnen. Kortom iemand die voortdurend is gericht op continu verbeteren en wendbaar is binnen, en mogelijk ook buiten, de organisatie. Het programma Vakman nieuwe stijl van TNO innovaties sluit hier prima bij aan. Het CIV werkt in projecten samen met TNO, zoals in het project slagvaardig MBO.

wendbaarvakmanschapEen volgende ontwikkeling is het project wendbaar vakmanschap. Dit initiatief heeft zich ontwikkeld tot een PPS. In oktober 2018 is hiervoor een subsidie toegekend vanuit de RIF regeling. Lees verder alles over wendbaar vakmanschap op de projectside: www.wvlo.nl

Bij het CIV Food zijn een flink aantal bedrijven betrokken als partner. Bedrijven die zich aan willen sluiten zijn van harte uitgenodigd contact op te nemen.