Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties

UPDATE: Voor de ontwikkelingen in wendbaar vakmanschap is er een nieuwe site: www.wvlo.nl 

Het huidige personeel in productieomgevingen binnen de bedrijven in de Foodsector krijgt te maken met veranderingen, zoals toenemende automatisering van het productieproces, hogere kwaliteitseisen en flexibel produceren.
Om deze redenen is in 2015, vanuit het CIV Food Noord, het project “Slagvaardig MBO” gestart met als doel het opstellen van een innovatieagenda voor de ontwikkeling van het Human Capital op MBO niveau. Met als belangrijk
vertrekpunt dat de MBO-er in ontwikkeling moet komen (zijn) en zelf de regie op zijn/haar eigen ontwikkeling wil nemen. Immers de eisen aan de productieomgeving veranderen in hoog tempo enoperator-technoloog1 daarmee de eisen aan de kennis, vaardigheden en beroepshouding van medewerkers. Het volgen van cursussen is niet meer voldoende, de medewerker moet zelf het initiatief nemen om te leren wat nodig is om goed te blijven functioneren. Hierbij is het nodig dat de medewerker zijn/haar netwerk benut en zelfbewust reflecteert op eigen houding en plaats in de organisatie. Activiteiten en basishouding die ook voorkomen in het programma “vakman nieuwe stijl” van TNO, dat vanaf het begin als belangrijke bron is ingezet.

operator-technoloog2Aan “Slagvaardig MBO” hebben 10 bedrijven hun bijdrage geleverd. In oktober 2016 zijn de resultaten gepresenteerd. Op
de afsluitende bijeenkomst gaven nagenoeg alle bedrijven aan dat een vervolg: het uitvoeren van de opgestelde innovatieagenda, gewenst is. Zie www.civ-food-noord.nl Daar de titel Slagvaardig MBO aanleiding gaf tot verwarring, zijn we hiervoor de benaming wendbaar vakmanschap gaan gebruiken.

Gaandeweg kwam het inzicht dat de ontwikkelingen in wendbaar vakmanschap ook andere gebieden raakt: bedrijven die op weg zijn lerende organisaties te worden, de ontwikkeling van voltijds opleidingen (BOL) naar praktijkgestuurd leren in samenwerking met bedrijven en de uitdagingen rond zijinstroom van mensen die in ontwikkeling kunnen worden gebracht, maar steeds sterker mensen uit krimpsectoren die in mobiliteit komen. 
Dit heeft geleid tot een vorm zoals hieronder is weergegeven. We noemen het totale project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties.

wendbaarvakmanschap-site1

De kracht van deze aanpak zit in het vertrekpunt vanuit een gezamenlijke visie, met als belangrijke kenmerken:

  • Wendbaar vakmanschap is nodig in toekomstige werkomgevingen
  • Lerende organisaties stimuleren vakmanschap en de ontwikkeling daarvan
  • Continu verbeteren als basisberoepshouding en persoonlijke kwaliteiten
  • Ontwikkelen van mensen is de sleutel tot succes
  • Werken = Leren = Innoveren: vakman nieuwe stijl


Een belangrijk onderdeel is het ontwikkelen en stimuleren van informeel leren. Het gaat om leren als continuproces in en naast de dagelijkse beroepspraktijk. Dit is zonder de beschikbaarheid van goede bronnen voor kennis en ervaringen niet mogelijk.
Parallel aan de geschetste ontwikkeling loopt de ontwikkeling van de kennis- en bronnenbank Food en Feed, ingezet door CIV Agri&Food en ondersteund door FNLI en SOL.
Mede op aangeven van bedrijven is ervoor gekozen deze twee projecten samen te voegen. Hierdoor ontstaat onderstaande opzet.

wendbaarvakmanschap-site2

Naast een prima kennis- en bronnenbank vormen bedrijven en opleiders een “Community of knowledge en practice”. Delen, uitwisselen en samen leren is de kern. Voor dit gezamenlijke project wordt o.a. een aanvraag voor financiële ondersteuning ingediend in de regeling RIF (Regionaal investeringsfonds voor MBO). Het Nordwin College is penvoerder. De uitvoering van het project vindt plaats door CIV Agri&Food en MBO Life Sciences (Friesland College en Nordwin College). TNO is kennispartner. Andere onderwijsinstituten kunnen als partner aansluiten. Daarnaast worden UWV, gemeenten en provincies betrokken.

Maar de belangrijkste partners in het project zijn de bedrijven in de Food en Drinkwaterwereld. Zij sturen in feite de inhouden door inbreng van kennis en ervaring en ook door ontwikkelkracht.

updateVoor dit initiatief is besloten een nieuwe PPS (publiek private samenwerking) te starten, specifiek gericht op wendbaar vakmanschap. Wendbaar vakmanschap gaat dus niet door als initiatief binnen het CIV Food Noord om reden dat het een geheel nieuwe ontwikkeling inluidt. Deelnemende bedrijven zijn o.a.: CSK Food enrichment, Friesland Campina, Holiday Ice, Jacobs Douwe Egberts, Lamb Weston Meijer, Royal Steensma, Smilde Food, Vitens.
De PPS is in juni 2018 ingediend voor een RIF subsidie. De subsidie is op 20 oktober 2018 toegekend. Lees meer op www.wvlo.nl

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met:

Arry Verhage,
projectleider voor FNLI: a.verhage@sol-online.nl – 06 46 63 34 78
Peet Ferwerda,
projectleider voor MBO Life Sciences: p.ferwerda@mbolifesciences.nl – 06 51 29 19 64